Prawo Karne

CZYM JEST PRAWO Karne?

Prawo karne to zbiór przepisów, jasno definiujących czyny zabronione a także konsekwencje ich popełniania przez obywatela. Prawo karne charakteryzuje równość co oznacza, że wszyscy są wobec niego równi.

W czym pomoże Nasza kancelaria?

Pomoc w odzyskaniu prawa jazdy.