Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na realizację

Usługi doradczej dotyczącej opracowania mapy drogowej w postaci planu transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0 w wyniku przygotowania i wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z obowiązkami prawnymi oraz kwestami bezpieczeństwa wynikającymi z normy ISO 27001.

w ramach aplikowania o dofinansowanie vouchera w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:
Kancelaria Radcy Prawnego Adam Rybka
ul. Warszawska 21/lok.45
25-512 Kielce

Wykonawca musi spełnić warunki zawarte w: REGULAMINIE udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (https://vouchery.spinno.pl)

Opis przedmiotu zamówienia i warunki składania ofert zawarte są w zapytaniu ofertowym:
Zapytanie ofertowe: Plik PDF
Oferty należy składać w terminie do dnia 20.12.2022 r. do godz. 15:30 na załączonym formularzu ofertowym:
Formularz ofertowy: Plik WORD